KruNajaree

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หน่วยที่ 5 : แผนการเรียนประจำหน่วย

Vote it
(0 votes)
Written by  Published in: หน่วยที่ 5

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เรื่อง การใช้เทมเพลต  จำนวน 4 ชั่วโมง

 

 เรื่อง  จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ   จำนวนชั่วโมง
การสร้างเทมเพลต

1.อธิบายลักษณะของเทมเพลตได้
2.สามารถสร้างเทมเพลตได้
3.บอกข้อดีของการใช้เทมเพลตสร้างเว็บไซต์ได้

1.ลักษณะของเทมเพลต
2.ส่วนประกอบหลักของพื้นที่เทมเพลต
3.การสร้างเทมเพลต
4.การกำหนด/ยกเลิกพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงได้ในเทมเพลต

 2

การนำเทมเพลตมาสร้างเว็บไซต์

1.อธิบายขั้นตอนการนำเทมเพลตมาใช้งานได้
2.สามารถนำเทมเพลตมาใช้งานสร้างเว็บไซต์ได้

การเรียกใช้งานเทมเพลต

 2

 

 

Read 42095 times Last modified on วันจันทร์, 14 กันยายน 2558 19:04
Krunajaree

Krunajaree