KruNajaree

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หน่วยที่ 3 การใช้ตาราง : บทนำ

Vote it
(1 Vote)
Written by  Published in: หน่วยที่ 3

      ตาราง (Table) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ช่วยในการจัดวางเลย์เอาท์ของเว็บเพจได้อย่างสวยงาม และยังช่วยในการจัดวางตำแหน่งการแสดงผลของข้อความหรือรูปภาพได้ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ อีกทั้งโปรแกรม Browser ก็สามารถแสดงผลตารางได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Browser รุ่นเก่าหรือใหม่ การนำตารางมาประยุกต์ใช้ยังช่วยเพิ่มความเร็วในการโหลด (Load) รูปภาพ โดยการนำรูปภาพมาแบ่งเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ แล้วนำมาใส่ในตารางทีละช่องและกำหนดไม่ให้แสดงขอบของตารางพอที่โปรแกรม Browser ก็จะเหมือนกับว่ารูปที่นำมาต่อกันในตารางนั้นเป็นรูปเดียวกัน และยังสามารถรับชมได้เร็วไม่ต้องเสียเวลาโหลดนานอีกด้วย ดังนั้นนักพัฒนาเว็บไซต์ต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีเพื่อประโยชน์ในการออกแบบเว็บไซต์

 

Read 42026 times Last modified on วันจันทร์, 21 กันยายน 2558 07:55
Krunajaree

Krunajaree