KruNajaree

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หน่วยที่ 3 : แผนการเรียนประจำหน่วย

Vote it
(0 votes)
Written by  Published in: หน่วยที่ 3

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เรื่อง การใช้ตาราง  จำนวน 4 ชั่วโมง

 

 เรื่อง  จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ   จำนวนชั่วโมง
การสร้างตารางบนเว็บเพจ

1.บอกส่วนประกอบของตารางได้
2.อธิบายการกำหนดคุณลักษณะของตารางบนเว็บเพจได้
3.สามารถสร้างและจัดการตารางบนเว็บเพจได้

1.รู้จักกับตาราง
2.การสร้างตาราง
3.การปรับแต่งคุณสมบัติของตาราง

 2

การนำตารางมาช่วยจัดเว็บเพจ

1.สามารถสร้างและจัดการตารางบนเว็บเพจได้
2.สามารถนำตารางมาช่วยสร้างเว็บเพจได้
3.บอกข้อดีของการนำตารางมาช่วยสร้างเว็บเพจ

1.การใส่ข้อความลงในตาราง
2.การใส่รูปภาพลงในตาราง
3.การนำตารางมาช่วยจัดเว็บเพจ

 2

 

 

Read 81090 times Last modified on วันจันทร์, 21 กันยายน 2558 07:55
Krunajaree

Krunajaree