KruNajaree

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หน่วยที่ 2 จัดการเนื้อหาบนเว็บเพจ : สรุปสาระสำคัญประจำหน่วย

Vote it
(0 votes)
Written by  Published in: หน่วยที่ 2

Icon1 การพิมพ์ข้อความบนหน้าเว็บเพจ
       การพิมพ์บนหน้าเว็บเพจทำได้โดยการคลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นก็พิมพ์ข้อความเหมือนโปรแกรม

Icon1 การขึ้นบรรทัดใหม่
      การขึ้นบรรทัดใหม่ทำได้โดยการกด Enter โดยลักษณะของนี้จะมีการเว้นบรรทัดว่างไว้ 1 บรรทัด การกดแป้น Shift + Enter จะไม่มีการเว้นบรรทัด

 

Icon1 การเว้นวรรคขณะพิมพ์ข้อความ
      การเว้นวรรคทำได้โดยกด Space Bar หนึ่งครั้ง เพื่อเว้นวรรค 1 ตัวอักษร ถ้าต้องการให้เว้นวรรคมากกว่า 1 ตัวอักษร ต้องกด Ctrl + Shift + Space Bar ไปเรื่อยๆ

 

Icon1 การแทรกสัญลักษณ์/หมายเลขหน้าข้อความ
      1.เลือกข้อความที่ต้องการใส่สัญลักษณ์ / หมายเลข
      2.Properties Inspector ให้คลิกแท็บ HTML
      3.คลิกปุ่ม Uordered List เพื่อใส่สัญลักษณ์หน้าข้อความ หรือคลิกปุ่ม Ordered List เพื่อใส่หมายเลขหน้าข้อความ

 

Icon1 การจัดข้อความและย่อหน้า
      1.เลือกข้อความที่ต้องการตกแต่งและจัดรูปแบบของข้อความ
      2.เลือกเครื่องมือสำหรับจัดรูปแบบข้อความได้จาก Properties Inspector

 

Icon1 การกำหนดคุณสมบัติด้วย CSS
      เลือกตัวเลือก <New Inline Style> ในช่อง Targeted Rule ถึงจะสามารถกำหนดคุณสมบัติของ CSS ให้กับข้อความได้ทันที


 

Icon1 รูปแบบของภาพกราฟิกที่ใช้งานบนเว็บเพจ
      1.GIF (Graphic Interchange Format) เป็นรูปแบบของไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
      2.JPEG (Joint Photographic Experts Group)เป็นรูปแบบไฟล์ที่มีการบีบอัดข้อมูลให้เล็กลง
      3.PNG (Portable Network Graphic) เป็นรูปแบบไฟล์ที่มีการบีบอัดข้อมูลได้ดีกว่า GIF สามารถแสดงผลได้เร็วกว่า JPEG สามารถทำภาพโปร่งแสงได้

 

Icon1 การแทรกรูปภาพบนเว็บเพจ
      1.คลิกวางเคอร์เซอร์ตรงตำแหน่งที่ต้องการใส่รูปภาพ ที่แถบ Insert ให้เลือก Common
      2.จากนั้นคลิกปุ่ม Image หรือ
      3.เลือกเมนูย่อย Insert -> Image
      4.เลือกแหล่งที่จะต้องจะใช้รูปภาพ
      5.เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ คลิก OK
      6.ถ้าปรากฏข้อความแจ้งว่ารูปภาพนี้อยู่นอกเว็บไซต์ ดังรูป ให้คัดลอก (Copy) เข้ามาไว้ในเว็บไซต์ โดยคลิกปุ่ม Yes แล้วเลือกโฟลเดอร์เก็บรูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่ม Save จากนั้นจะปรากฏรูปภาพที่หน้าเว็บเพจ

 

Icon1 การปรับแต่งคุณสมบัติของรูปภาพ
      1.คลิกเลือกรูปภาพ
      2.คลิกลากที่ปุ่มแฮนเดิลเพื่อปรับขนาดรูปภาพ หรือพิมพ์ตัวเลขลงไปแล้วกดปุ่ม Enter
      3.ปรับแต่งรูปภาพได้ที่แถบ Properties


 

Icon1 รูปแบบของไฟล์เสียง
      1. .midi หรือ .mid (Musicical Instrument Digital Interface) เป็นรูปแบบสำหรับเพลงบรรเลง
      2. .Wav (Waveform Extension) เป็นไฟล์ที่มีคุณภาพเสียงดี สามารถเรียกใช้ได้ในเว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่
      3. .aif (Audio Interchange File Format, หรือ AIFF) เป็นไฟล์รูปแบบคล้ายไฟล์ชนิด Wav มีคุณภาพเสียงดี สามารถเรียกใช้ได้ในเว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่
      4. .Mp3 (Motion Picture Expert Group Audio หรือ MPEG-Audio Layer-3) เป็นรูปแบบไฟล์ถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็กลง โดยยังคงคุณภาพเสียงดี
     5. .re , .ram , .rpm หรือ Real Audio เป็นรูปแบบไฟล์ถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็กลงมากกว่า MP3 แต่คุณภาพเสียงยังด้อยกว่า MP3 เล็กน้อย

 

Icon1 ขั้นตอนการแทรกไฟล์เพลง mp3
      วิธีที่ 1 คลิกเมนู Insert -> Media -> Plugin
      วิธีที่ 2 ที่แถบ Insert ให้เลือก Common -> Media -> Plugin
จากนั้นเลือกไฟล์ mp3 ที่ต้องการแทรก เมื่อแทรกสำเร็จดูผลลัพธ์ที่ Browser

 

Icon1 รูปแบบของไฟล์ภาพยนตร์
      1. AVI (Audio / Video Interleave) มีนามสกุลเป็น .avi ปัจจุบันมีโปรแกรมแสดงผลติดตั้งมาพร้อมกับชุด Microsoft Windows คือ Windows Media Player
      2. MPEG - Moving Pictures Experts Group รูปแบบของไฟล์ที่มีการบีบอัดไฟล์ เพื่อให้มีขนาดเล็กลง
      3. Quick Time เป็นฟอร์แมตที่นิยมใช้นำเสนอข้อมูลไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีนามสกุลเป็น .mov

 

Icon1 ขั้นตอนการแทรกไฟล์ภาพยนต์
      วิธีที่ 1 คลิกเมนู Insert -> Media -> FLV...
      วิธีที่ 2 ที่แถบ Insert ให้เลือก Common -> Media -> FLV
จากนั้นเลือกไฟล์ Video ที่ต้องการ โดยคลิกปุ่ม Browse... และกำหนดขนาดความกว้าง (Width) ความยาว Video (Height) กำหนดการเล่นของ Video แล้วคลิกปุ่ม OK

 

Icon1 ไฟล์ Flash (swf) เป็นมัลติมีเดียประเภทหนึ่งที่นิยมนำมาแทรกไว้บนเว็บเพจเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เพราะมีลักษณะเป็นสื่อประสมที่สามารถแสดงได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ
การแทรกไฟล์ Flash มีขั้นตอน
      วิธีที่ 1 คลิกเมนู Insert -> Media -> SWF
      วิธีที่ 2 ที่แถบ Insert ให้เลือก Common -> Media -> SWF
ทำการเลือกไฟล์ Flash ที่ต้องการจะแทรกลงในเว็บเพจ แล้วคลิกปุ่ม OK

 

 

Read 165118 times Last modified on วันจันทร์, 21 กันยายน 2558 07:54
Krunajaree

Krunajaree