KruNajaree

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หน่วยที่ 2 จัดการเนื้อหาบนเว็บเพจ : บทนำ

Vote it
(0 votes)
Written by  Published in: หน่วยที่ 2

       สื่อบนหน้าเว็บเพจนับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวกลางที่สื่อความหมายถึงผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องจัดวางข้อความ ภาพกราฟิก และไฟล์มัลติมีเดียเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บเพจให้เหมาะสมสวยงามเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

       ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ส่วนมากจึงนิยมนำรูปภาพมาใช้ตกแต่งและอธิบายเนื้อหาเพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เห็นภาพและเข้าใจเนื้อหามากขึ้น รวมทั้งการแทรกไฟล์มัลติมีเดียซึ่งเป็นสื่อผสม ที่มีทั้งไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ลงในเว็บเพจอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี

 

Read 141408 times Last modified on วันจันทร์, 21 กันยายน 2558 07:54
Krunajaree

Krunajaree