KruNajaree

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หน่วยที่ 1 เริ่มต้นกับโปรแกรม Dreamweaver CS4 : สรุปสาระสำคัญประจำหน่วย

Vote it
(1 Vote)
Written by  Published in: หน่วยที่ 1

Icon1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยการสร้างเว็บเพจสามารถจัดวางข้อความรูปภาพตารางข้อมูลลงไปในเว็บเพจอย่างง่ายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษา HTML 

Icon1 ความสามารถของ Adobe Dreamweaver

      1.สนับสนุนการทำงานแบบ WYSIWYG
      2.มีเครื่องมือในการช่วยสร้างเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุ่นสูง
      3.สนับสนุนภาษาสคริปต์ต่างๆ ทั้งฝั่ง Client และ Server เช่น Java, ASP, PHP, CGI, VBScript
      4.มีเครื่องมือในการอัพโหลดหน้าเว็บเพจไปที่เครื่อง Server เพื่อทําการเผยแพร่งาน
      5.รองรับมัลติมีเดีย

 

 Icon1 ความต้องการระบบของโปรแกรม

      1.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว 1 GHz ขึ้นไป
      2.หน่วยความจำแรม (RAM) 512 MB ขึ้นไป
      3.เนื้อที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ อย่างน้อย 1 GB ขึ้นไป
      4.จอภาพ ความละเอียด 1280 x 800 จุด
      5.มีซีดีรอมไดรฟ์ 
      6.ระบบปฏิบัติการ Window XP หรือสูงกว่า

 

 Icon1 การติดตั้งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4

      1.ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ setup.exe
      2.เลือกโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิกปุ่ม Install
      3.เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้คลิกปุ่ม Exit

 

 Icon1 เริ่มต้นการเรียกใช้งาน Adobe Dreamweaver CS4

      คลิกปุ่ม Start -> All Programs -> Adobe Master Collection CS4 -> Adobe Dreamweaver CS4 

 

Icon1 ส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม
      1.แถบคำสั่งเมนู (Menu Bar) คือ ส่วนที่รวมคำสั่งการทำงานและคำสั่งคีย์ลัด
      2.แถบแทรก (Insert Bars) เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้สร้างองค์ประกอบต่างๆ ในเว็บเพจ ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่
      3.กลุ่มพาแนล (Panel Group) เป็นกลุ่มของแถบเครื่องมือที่สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ง่ายในการสร้าง Application บนอินเทอร์เน็ต
      4.พาเนลคุณสมบัติ (Property Inspector) ใช้ปรับแต่งคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบนั้นๆ ได้
      5.พื้นที่ออกแบบ (Document Window) เป็นส่วนที่ใช้การแสดงผลเว็บเพจที่กำลังสร้างอยู่ ซึ่งแสดงผลได้ทั้งแบบ Code และ แบบเสมือนจริงที่แสดงผลบน web browser
      6.แถบสถานะ (Status Bar) ทางขวาของแถบนี้จะเป็นตัวเลขที่บอกเวลาในการโหลดหน้านี้ ขนานของ document window เครื่องมือย่อ/ขยาย
      7.แถบเครื่องมือ (Document Tool Bar) เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการกับเว็บเพจ ณ ขณะนั้น เช่น การเปลี่ยนมุมมองในการดูหน้าเว็บเพจ


 

 Icon1 การสร้างไซต์ใหม่

      1.คลิกที่เมนูคำสั่ง Site แล้วคลิกเลือกที่ New Site...
      2.หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Site Definition เพื่อให้กำหนดชื่อเว็บไซต์ โดยให้พิมพ์ชื่อ Site ที่ต้องการ
      3.ให้คลิกเลือกไม่ต้องติดต่อไปยัง Server ในขณะนี้ (No, I do....) ดังตัวอย่าง แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Next
      4.กำหนดวิธีแก้ไขงานและโฟลเดอร์ที่เก็บเว็บไซต์ โดยคลิกที่ Edit local copies... แล้วคลิกที่รูปโฟลเดอร์ เพื่อเลือกพื้นที่การจัดเก็บไฟล์เว็บเพจ หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next
      5.เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อกับ Web Server โดยคลิกเลือกที่ None จากนั้นคลิก Next
      6.เมื่อการตั้งค่า Site สำหรับการจัดเก็บเว็บเพจเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอรายละเอียดที่เราตั้งค่าไว้ดังรูป จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Done
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นอยู่ที่กลุ่มพาแนล (Panel)

 

Icon1 การสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ใหม่
      ให้คลิกเมาส์ขวา ที่ Site (ด้านขวามือ) ในส่วนของกลุ่ม Panel จะได้เมนูลัด และเลือกคำสั่ง New Folder (สำหรับสร้างโฟลเดอร์) เลือกคำสั่ง New File

 

Icon1 การกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานเว็บเพจ
      1.คลิกที่เมนู Modify --> Page Properties จะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ ปรากฏขึ้น
      2. ที่ Category กำหนดค่า Appearance (CSS) เป็นการกำหนดรูปแบบเว็บเพจด้วย CSS 
      3.ที่ Category การกำหนดค่า Appearance (HTML) เป็นการกำหนดรูปแบบเว็บเพจด้วย HTML
      4.ที่ Category การกำหนดค่า Link (CSS) เป็นการกำหนดรูปแบบการลิงค์
      5.ที่ Category การกำหนดค่า Title/Encoding เป็นการกำหนดชื่อ title ของเว็บเพจ

 

Icon1 การบันทึกไฟล์เว็บเพจ
      เลือกคำสั่ง File -> Save เพื่อบันทึกไฟล์

 

Icon1 การเปิดเว็บเพจ
       วิธีที่ 1 เลือกคำสั่ง File -> Open จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการเปิด แล้วคลิกปุ่ม Open
       วิธีที่ 2 ดับเบิ้ลคลิกชื่อไฟล์ที่กลุ่ม Panel จากนั้นเว็บเพจจะเปิดแสดงขึ้นมา
       วิธีที่ 3 กรณีที่เปิดโปรแกรมครั้งแรก และมีหน้าต่างให้เลือกการใช้งานสามารถเลือกเปิดไฟล์

 

Icon1 การปิดเว็บเพจ
      วิธีที่ 1 คลิกที่ปุ่ม Close
      วิธีที่ 2 คลิกที่คำสั่ง File > Close

 

Icon1 การทดสอบเว็บเพจด้วยเว็บบราวเซอร์
      วิธีที่ 1 กดแป้น < F12 > บนคีย์บอร์ด
      วิธีที่ 2 เลือกคำสั่ง File >> Preview in IExplore
      วิธีที่ 3 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .html นั้น ๆ

 

Icon1 การออกจากโปรแกรม
      วิธีที่ 1 คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Close ที่ Control Box
      วิธีที่ 2 คลิกที่ปุ่ม บน Title bar แล้วคลิกคำสั่ง Close
      วิธีที่ 3 คลิกที่คำสั่ง File > Exit
      วิธีที่ 4 ใช้แป้นพิมพ์ Ctrl+Q

 

Read 168649 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2558 20:56
Krunajaree

Krunajaree